Postup pre založenie živnosti

Čo budete k založeniu potrebovať?

 • občiansky preukaz
 • doklad o bezúhonnosti (Výpis z registra trestov)
 • adresu sídla Vášho podnikania
  • ak sa zhoduje s adresou Vášho trvalého bydliska, stačí občiansky preukaz
  • ak je odlišná, je potrebné priniesť doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť
 • správny poplatok (15 €)

Podávanie žiadostí je tiež možné elektronicky, prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk!

Postup založenia činnosti na pobočke živnostenského úradu

 1. vyhľadajte si najbližšiu pobočku živnostenského úradu, zoznam všetkých pobočiek nájdete dole na stránke: http://www.uradysr.sk/
 1. vyplňte formulár na ohlásenie živnosti (stiahnuť TU) a prineste ho osobne na živnostenský úrad, spolu s ostatnými dokumentami
 2. uhradíte správny poplatok vo výške 15 €
 3. po splnení zákonných podmienok vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO) do troch pracovných dní odo dňa doručenia

Pozn.: Práca kuriéra spadá pod voľnú živnosť – sekcia Doprava – 5301 Kuriérske služby, inú činnosť na výkon práce kuriéra nepotrebujete.

a taktiež písomne poštou na nasledujúcej adrese:

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oddelenie správy registra právnických osôb a podnikateľov (RPO)
Lamačská cesta 3/C
840 05 Bratislava 45

Odvody spojené so živnosťou

 • odvody do zdravotnej poisťovne – od začiatku podnikania
 • odvody do sociálnej poisťovne – po prvom roku podnikania
 • daň z príjmu/daňové priznanie – 1x do roka

Daňové priznanie

Povinnosť platiť daň z príjmu Vám vzniká až po podaní daňového priznania. Prvý rok podnikania teda nemusíte daň z príjmu riešiť, výpočet dane prebehne v nasledujúcom roku v rámci daňového priznania, v nasledujúcich rokoch je postup rovnaký. Ak budete mať záujem, môžeme Vám s daňovým priznaním pomôcť.

Možnosti uplatnenia výdavkov

 • vedením jednoduchého účtovníctva – skutočne preukázateľné výdavky
  • mesačné odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne + daňové priznanie raz ročne
 • paušálnymi výdavkami – nejedná sa o skutočné výdavky, ale o výdavky percentom z príjmov
  • Živnostník si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samotnej zárobkovej činnosti najviac do výšky 20 000 €. Ak má podnikateľ príjmy aj z podnikania a aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti, tak si môže uplatniť paušálne výdavky 60 % zo súčtu týchto zdaniteľných príjmov.