Kódex dopravcu

KÓDEX DOPRAVCU

Foodpanda – školení kurýrů SK (1)

Základné pravidlá správania, ktoré kuriér dodržuje po celú dobu prepravy:

 • kuriér sa za všetkých okolností chová slušne a zdvorilo
 • nedopúšťa sa pred zákazníkom porušovania dobrých mravov, nepľuje a nehovorí sprosto
 • neprejavuje sa nenávistne, nevyjadruje extrémistické názory ani príslušnosť k takým skupinám
 • nefajčí v pracovnej dobe, a to ani vo vozidle, v reštaurácii, pred zákazníkom ani po celú dobu, kedy manipuluje so zásielkou

Vystupovanie v reštaurácii

 • do reštaurácie vstupuje vybavený termoboxom vhodným pre daný druh prepravovaného jedla
 • objednávku uloží do termoboxu a ponechá ho tu po celú dobu prepravy

Vzhľad kuriéra

 • kuriér dbá na svoj vzhľad, je čistý, upravený (vrátane odevu aj obuvi), udržuje vozidlo čisté, v stave vhodnom na prevoz potravín
 • kuriér je odetý vo firemnom tričku, mikine či bunde
 • kuriér je odetý vo vhodných nohaviciach, kraťasoch či sukni, ktoré nevykazujú žiadne poškodenie
 • kuriér má pevnú čistú obuv vhodnú na riadenie auta
 • na odeve či pokrývke hlavy môže mať umiestnenú potlač či výšivku, ale žiadnym spôsobom nimi nevyjadruje extrémistické názory a sympatie so športovými či politickými klubmi a skupinám

Vozidlo a preprava objednávky

 • neprevážia neoprávnené osoby
 • kuriér dodržuje platné pravidlá cestnej premávky, rovnako tak aj hygienické zásady prepravy pokrmov
 • pri preprave sa vždy riadi pravidlami cestnej premávky (a to najmä púšťou chodcov na prechode, dodržuje rýchlosť, dodržuje pravidlo prednosti sprava, akceptuje vyhradené miesta napr. pre invalidov a ďalšie)
 • dbá na to, aby kvalita jedla neutrpela štýlom jeho jazdy

Doručenie objednávky

 • netelefonuje pred zákazníkom
 • bez vyzvania nevstupuje do bytu či kancelárie zákazníka
 • nedáva svoje názory na objednávky, reštauráciu, obchod či Dáme jedlo
 • kuriér sa za každej situácie prejavuje úctivo, priateľsky a zdvorilo
 • nečaká vo vozidle na príchod zákazníka, ale vždy aktívne kontaktuje zákazníka a dohovorí sa s ním na odovzdaní zásielky
 • pokrm z termoboxu vyníma až pred zákazníkom a odovzdáva mu ho priamo do rúk, počas odovzdania ho nikam nepokladá;
 • objednávku odovzdáva vždy súčasne s platnou účtenkou
 • pri kontakte so zákazníkom:
 • pozdraví, predstaví seba aj spoločnosť Objednávateľa
 • ponúkne vynesenie jedla do príslušného poschodia
 • poďakuje za prípadné sprepitné
 • popraje dobrú chuť a rozlúči sa

Dopravca je povinný, aby on a Pracovník si pri výkone činnosti podľa tejto zakrývali svoje ústa a nos zdravotnou rúškom. Pokiaľ Dopravca a Pracovník rúškom nedisponuje, zaväzuje sa Dopravca a Pracovník zahaliť si svoje ústa a nos iným predmetom podobným zdravotnej rúške. Ak dôjde Objednávateľ k zisteniu, že Dopravca či Pracovník nemal pri výkone činnosti podľa tejto Zmluvy nasadenou zdravotnou rúškom, popr. predmet obdobný zdravotnej rúške, na ústach a nose, je Objednávateľ oprávnený po Dopravcovi požadovať zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v Prehľade zmluvných pokút.

Dodržiavanie kódexu je pre všetkých dopravcov záväzné. Jeho dodržiavanie zvyšuje kvalitu našej služby. Spokojní zákazníci budú Dáme jedlo aktívne využívať – ​​a to z nás robí číslo jedna na trhu.